สรุปแนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี 2010

โดยคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์

Download PDF

AttachmentSize
guidelineHL-ver2.pdf1.61 MB