Hands-Only CPR

 1. Q : อะไรคือ Hands-Only CPR
  A : Hands-Only CPR คือการช่วยกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้มีการช่วย    หายใจโดยการเป่าปาก
  ซึ่งมีขั้นตอนในการช่วยเหลือเพียง 2 ขั้นตอนเท่านั้น คือ
  1. โทร. ตามหน่วยฉุกเฉิน หรือ 1669
  2. กดหน้าอกอย่างมีคุณภาพ โดยกดแรงและเร็วที่บริเวณกึ่งกลางของกระดูกหน้าอก ลึก 1.5-2 นิ้ว ที่ความเร็ว 100 ครั้งต่อนาที
 2. Q : ควรทำ Hands-Only CPR ในกรณีใดบ้าง
  A : ควรใช้ในกรณีของผู้ใหญ่เรียกไม่ตอบสนองอย่างกะทันหันเท่านั้น
  สำหรับผู้ใหญ่เรียกไม่ตอบสนองที่ไม่ทราบระยะเวลาแน่นอน หรือคาดว่าน่าจะหมดสติเนื่องจากสาเหตุจากการหายใจ เช่น จมน้ำ, เด็กหรือเด็กทารก ควรทำการช่วยหายใจและกดหน้าอกตามปกติ (Conventional CPR)
 3. Q : จำเป็นต้องรับการอบรม เพื่อทำ Hands-Only CPR หรือไม่
  A : แม้ว่าการทำ  Hands-Only CPR จะมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่การทำการกดหน้าอกให้    มีคุณภาพสูงนั้น จำเป็นต้องใช้ทักษะและการฝึกฝน (Psychomotor Skills) จึงควร    เข้ารับการอบรมเพื่อให้สามารถทำการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม
 4. Q : อะไรดีกว่ากัน ระหว่างHands-Only CPR และ Conventional CPR (30:2)
  A : ในช่วง 2-3 นาทีแรกของ out-of-hospital sudden cardiac arrest การทำ     Hands Only CPR มีประโยชน์เทียบเท่ากับ Conventional CPR เนื่องจากในช่วง    แรกหลังหัวใจหยุดเต้นทันที ยังคงมีอากาศเหลืออยู่ในปอด และมีอ๊อกซิเจนในเลือดอยู่บ้าง เมื่อเราช่วยกดหน้าอก ก็ยังพอมีอ๊อกซิเจนไปเลี้ยงสมอง และหัวใจ                                                            
  แต่ในภาพรวมแล้วการทำ Conventional CPR ดีกว่า Hands Only CPR โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน เด็กทารก, เด็ก, ผู้ใหญ่ที่พบว่ามีภาวะหัวใจหยุดเต้นมานาน หรือหัวใจหยุดเต้นเนื่องมาจากสาเหตุเกี่ยวกับการหายใจ เป็นต้น
 5. Q : หากเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ควรทำ Hands-Only CPR หรือ Conventional CPR
  A : ยังคงแนะนำให้บุคลากรทางการแพทย์ทำ Conventional CPR ตาม Guideline ปกติ
 6. Q: ควรช่วยเหลืออย่างไรหากพบคนหมดสติและเรียกไม่ตอบสนอง โดยไม่ทราบเวลาแน่นอน
  A: มี 2 ขั้นตอน คือ
  1. โทรขอความช่วยเหลือ
  2. ควรช่วยกดหน้าอกและช่วยหายใจตามขั้นตอนปกติ แต่ถ้าไม่มั่นใจหรือเคยอบรมแต่ Hands-only-CPR สามารถทำเฉพาะการกดหน้าอกเพียงอย่างเดียวได้ โดยให้ทำต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าความช่วยเหลือทางการแพทย์จะมาถึง  ควรเปลี่ยนผู้ช่วยกดหน้าอกทุก 2 นาที