"อัมพฤกษ์": รู้เร็ว รักษาไว ได้ผลดี

"คุณ" เป็นคนสำคัญที่สามารถช่วยคนที่คุณรักได้

เมื่อใดก็ตามที่คุณสังเกตเห็นว่าคนที่อยู่ข้างกายคุณมีอาการผิดปกติ นั่นอาจเป็นอาการของ "อัมพฤกษ์" หรือ "โรคหลอดเลือดสมอง" (stroke)
"เวลา" สำหรับ"โรคหลอดเลือดสมอง" เป็นสำคัญที่สุด การรักษาอย่างรวดเร็ว จะลดอัตราตายและความพิการ
เมื่อใดที่เห็นคนใกล้ตัวผิดปกติ ให้มองหา "FAST"
 
F = Face ให้ผู้ป่วยยิ้ม แล้วมีอาการหน้าเบี้ยว มุมปากเบี้ยวตก
A = Arm  ให้ผู้ป่วยยกแขนขึ้นสองข้าง แล้วมีแขนข้างใดข้างหนึ่งตก หรือยกไม่ขึ้น
S = Speech ให้ผู้ป่วยพูด แล้วพบว่าเสียงพูดแปลกไป พูดไม่ชัด พูดช้า หรือตอบไม่ตรงคำถาม
T = Time ถ้าผู้ป่วยมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น อาจเป็นอาการของโรคของหลอดเลือดสมอง ถึงเวลาที่คุณต้องโทร 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือแล้ว
 

ช่วยคนใกล้ตัวได้ เมื่อ เห็นความผิดปกติ - มองหา "FAST" - โทร "1669"